Ons team

Waarom heb 
ik meegedaan?

Marieke

“Toen ik de oproep voor deze campagne zag wilde ik graag een bijdrage leveren.”

Ik ben Marieke. Ik vind het erg belangrijk dat alle mensen in Nederland maximaal toegang hebben tot openbare ruimten, zoals stations, bibliotheken, musea, theaters etc. Op het moment dat ik de oproep zag om als vrijwilliger te helpen bij deze campagne, wilde ik graag een bijdrage leveren. Tijdens de campagneweek heb ik geholpen door te flyeren bij station Utrecht Centraal.

Voordat ik mijzelf voor ‘Houd de lijn vrij!’ ging inzetten, was ik me al bewust van het feit dat geleidelijnen een belangrijk hulpmiddel zijn met betrekking tot de mobiliteit van mensen met een visuele beperking in de openbare ruimte. Dit komt doordat ik bij Kentalis heb gewerkt, daar heb ik kennis gemaakt met mensen die slecht horen йn slecht zien (doofblindheid). Toch heeft de campagne Houd de lijn vrij! bij mij ook voor extra bewustwording gezorgd. Als ik gevaarlijke of onhandige situaties tegenkom, zal ik zover het in mijn bereik ligt, de situatie proberen te veranderen, Houd de lijn vrij!

Falco

“Ik merkte dat mensen zich vaak totaal niet bewust zijn van de functie van de geleidelijnen.”

Ik ben Falco, 30 jaar en ik ben slechtziend. Ik woon in Nijmegen en werk in Zeist bij Vereniging Bartiméus Sonneheerdt als projectcoördinator.

Vanaf het moment dat ik met een taststok moest gaan lopen, merkte ik regelmatig dat mensen zich niet bewust zijn van de functie van geleidelijnen. Ik ben onder meer fietsen, auto’s, vuilniszakken en mensen tegengekomen op de route van de geleidelijn. Dat is niet alleen onprettig, maar kan ook gevaarlijk zijn. Mijn geleidehond Fellow helpt me nu gelukkig, maar nog altijd merk ik dat veel obstakels en mensen op de geleidelijnen staan.

De campagne ‘Houd De Lijn Vrij!’ vond ik dan ook een geweldig initiatief. Ik heb daaraan meegeholpen door te flyeren op Utrecht Centraal. Daar merkte ik dat mensen zich vaak totaal niet bewust zijn van de functie van de geleidelijnen. Het was namelijk voor veel mensen echt nieuwe informatie en voor anderen was het weer een goede reminder. Gelukkig beloofden de meeste mensen er voortaan rekening mee te houden. En hopelijk zijn straks alle Nederlanders zich bewust van onze boodschap: Houd De Lijn Vrij!

Marjolein

“Ik wil zelfstandig en veilig mijn weg kunnen vinden.”

Mijn naam is Marjolein. Ik ben 37 jaar, woon in Arnhem en ben visueel beperkt. Vanwege mijn visuele beperking, heb ik veel gebruik gemaakt van de geleidelijnen, alhoewel ik nu vaak met mijn hulphond Harvey over straat ga.

Tijdens het gebruik van de geleidelijnen, heb ik vaak ondervonden dat mensen niet goed weten wat de functie van de geleidelijnen is. Ik ben regelmatig tegen obstakels aangelopen, bijvoorbeeld tegen reclameborden en auto’s.

Het is hard nodig om hier een bewustwordingscampagne voor te voeren, vandaar dat ik ook heb geflyerd op Utrecht Centraal. Op het moment dat mensen rekening houden met het vrijhouden van de geleidelijnen, betekent dat voor mij dat ik ook met behulp van de geleidelijnen zelfstandig en veilig mijn weg kan vinden.

Tijdens het flyeren heb ik veel gesprekken gevoerd met mensen. Wat mij opviel is dat sommige mensen wel aangaven dat ze weten voor welke doelgroep de geleidelijnen bedoeld is, maar er onbewust toch obstakels op plaatsen of hebben geplaatst. Ook voor deze groep is de campagne dus heel waardevol geweest, Houd de lijn vrij!

Annemieke

“Als de ziende omgeving deze niet vrijhoudt, zal het voor de mensen met visuele beperking geen verbetering in de mobiliteit geven.”

Mijn naam is Annemieke en ik ben 25 jaar. Voordat ik mij aanmeldde om een bijdrage te leveren aan de campagne ‘Houd de lijn vrij!’ wist ik al wat functie van de geleidelijnen is, maar sinds een jaar ben ik bevriend met Anouk, projectleider Houd de lijn vrij! en zelf visueel beperkt.

Door het afgelopen jaar veel met Anouk om te gaan, heb ik gezien hoe belangrijk het is dat er bepaalde faciliteiten voor deze doelgroep beschikbaar zijn om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. De geleidelijn is hier een voorbeeld van. Vooral in de stations van NS en ProRail liggen de geleidelijnen goed, maar als de ziende omgeving deze niet vrijhoudt (er bewust mee omgaat), zal dat voor de mensen met visuele beperking geen verbetering in de mobiliteit geven. Om deze bewustwording een stapje verder te brengen heb ik samen met Marjolein (zelf visueel beperkt) op station Utrecht Centraal geflyerd voor Houd de lijn vrij! 

Video's

Bekijk hier de campagnevideo’s en de commercial van Houd de lijn vrij! Dat kan ook met audiodescriptie.

Contactformulier

Heeft u vragen over de campagne Houd de lijn vrij! of wilt u meer informatie van een van de aangesloten belangenorganisaties? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Velden met * zijn verplicht.

Persmateriaal

Informatie voor journalisten en redacties.

Houd de lijn vrij! wordt mede mogelijk gemaakt door

Bartiméus

Bartiméus wil een bijdrage leveren aan een goed leven voor mensen die slechtziend of blind zijn; van alle leeftijden en in alle levensfasen. Voorop staat dat mensen die slechtziend of blind zijn, zelf de regie voeren over hun leven. Zij maken hun eigen keuzes op gebieden als wonen, leren en werken. Onze professionele medewerkers ondersteunen hen en de mensen die hen persoonlijk en professioneel begeleiden. We willen ook bijdragen aan een maatschappij waarin iedereen aansluiting kan vinden. Daarom zetten we ons in om de toegankelijkheid van de samenleving te bevorderen.

Meer informatie

De Oogvereniging

De Oogvereniging is de patiënten- en belangenorganisatie voor alle mensen met een oogaandoening in Nederland. Hebt u te horen gekregen dat er iets mis is met uw ogen? Via de Oogvereniging blijft u op de hoogte van medische ontwikkelingen en komt u meer te weten over welke mogelijkheden er zijn om te leven en werken met verminderd zicht. De Oogvereniging komt op voor uw belangen waar het gaat om goede oogzorg en het meedoen in de samenleving.

Meer informatie of bel de Ooglijn: 030-2945444 

Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs, arbeid en wonen. Voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering. Al meer dan 200 jaar.

Meer informatie

Robert Coppes Stichting

De Robert Coppes Stichting ondersteunt mensen die een visuele beperking én bijna altijd bijkomende beperkingen hebben. Juist die combinatie van problemen maakt het leven vaak complex. De Robert Coppes Stichting heeft zich gespecialiseerd in deze bijzondere doelgroep. Ons servicekantoor staat in Vught, hier zijn ook onze woonvoorzieningen en onze eigen centra voor dagbesteding. Ambulante teams voor specialistische begeleiding werken in bijna heel Zuid-Nederland (regio’s Sittard, Nijmegen, Breda en Vught). We zijn een organisatie met een herkenbaar eigen karakter. We ondersteunen ‘Op z’n Coppes’: persoonlijk, kleinschalig, betrokken en 'Eigen wijs’.

Meer informatie

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt (ondersteunende organisatie van Stichting Bartiméus), maakt dit initiatief mede mogelijk, dankzij de steun van haar donateurs. Meer informatie: www.steunbartimeus.nl

Houd de lijn vrij! wordt ondersteund door

NS

NS vindt het belangrijk om mogelijk te maken dat reizigers met een beperking zelfstandig kunnen reizen. Kunnen meedoen met alle aspecten van de maatschappij is van essentieel belang. Een beperking mag geen belemmering zijn voor het reizen met NS. Voor reizigers met een visuele beperking zorgen we dat kaartautomaten en de OV Servicewinkels goed te vinden zijn en er, tijdens het reizen, informatie over de uitstapzijde beschikbaar is. 

Meer informatie

ProRail

ProRail vind dat iedereen zelfstandig met de trein moet kunnen reizen, ook mensen met een functiebeperking. ProRail werkt samen met vervoerders hard aan een treinreis zonder obstakels. Ieder jaar worden stations meer en beter toegankelijk, onder andere door de aanleg van eenduidige en voorspelbare routegeleiding op stations. Dit stemmen we af met partijen die zich inzetten voor een toegankelijk openbaar vervoer, zoals de Oogvereniging en Bartimeus.

Meer informatie