Overtuig jouw gemeente

Heb je zelf een visuele beperking? Dan is de kans groot dat je regelmatig tegen obstakels op de geleidelijnen loopt. Jouw gemeente kan de ‘Houd de lijn vrij’-stoeptegels bestellen en zo weggebruikers attenderen op het vrijhouden van de geleidelijnen. De gemeente moet dan wel weten dat obstakels op geleidelijnen een probleeem zijn voor mensen met een visuele beperking. Daar kun jij als inwoner en ervaringsdeskundige bij helpen.

Een vrouw loopt met haar hulphond op de geleidelijn tegen twee geparkeerde fietsen aan

Meld obstakels bij de gemeente

Hoe vaak komen onveilige situaties op de geleidelijnen voor? Door melding te maken, krijgt de gemeente daar inzicht in. Het mooiste is natuurlijk als er meteen iets aan gedaan wordt. Maar ook als dat niet zo is, heeft de melding nut. Hoe vaker het geregistreerd wordt, hoe beter het probleem in beeld komt bij de gemeente.

Lobby bij jouw gemeente

Als inwoner, ervaringsdeskundige of belangenvereniging heb je invloed op het beleid van je gemeente. Stuur een brief of e-mail, vertel over je ervaringen en vraag de gemeente om de ‘Houd de lijn vrij!’-stoeptegels te plaatsen. Voor meer informatie kun je verwijzen naar houddelijnvrij.nl/stoeptegel. We hebben ook een factsheet die je mee kunt sturen.

Afbeelding De permanente stoeptegel van Houd de lijn vrij is net geplaatst en wordt met een stoffer vuilvrij gemaakt. De tegel is felblauw van kleur en heeft het witte logo van Houd de Lijn vrij en de tekst vrijhouden er op staan.

Teken het manifest

Door het manifest te ondertekenen, roep je jouw gemeente op om de ‘Houd de lijn vrij!’-stoeptegel te plaatsen. Als er genoeg handtekeningen uit jouw gemeente zijn, kunnen wij ze aanbieden aan de gemeente.

Stuur foto’s

Ook vanuit het ‘Houd de lijn vrij!’-projectteam benaderen we gemeenten. Het helpt om met foto’s plaatselijke voorbeelden te laten zien. Kom je obstakels tegen op de geleidelijnen? Stuur dan een foto met vermelding van de locatie naar houddelijnvrij@bartimeusfonds.nl. Dank je wel!

Foto van een vrouw die noodgedwongen op de straat loopt, de geleidelijnen op de stoep zijn geblokkeerd door fietsen. Er zijn vertrekborden van de trein zichtbaar.