Harderwijk plaatst 'Houd de lijn vrij!'-stoeptegel

Harderwijk doet mee met ‘Houd de lijn vrij!’

Harderwijk is een van de gemeenten die zich in oktober aansloten bij ‘Houd de lijn vrij!’. Het is voor de gemeente onderdeel van een groter plan om de toegankelijkheid van de openbare ruimte te verbeteren. CDA-fractievoorzitter Wilco Mazier vertelt hoe de gemeente Harderwijk dit aanpakt.

Gastvrij voor iedereen

Wilco Mazier: “Fietsen, reclameborden, hekken, containers. Er staat van alles op de geleidelijnen. Mensen denken er niet bij na. Maar als je de geleidelijnen gebruikt, schrik je hiervan en raak je gedesoriënteerd. Of erger nog, je valt en bezeert je.” Dat past niet bij een gemeente die gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan, vindt Mazier: “We zien onze gemeente als een gastvrije stad op vele fronten. Maar ga je breder kijken, dan zie je dat mensen met een beperking zich minder goed door de stad kunnen bewegen. Dat moet beter: ook voor hen willen we gastvrij zijn.”

Aanpak van gemeente Harderwijk

“Het is eigenlijk allemaal gestart met een initiatief van een inwoner van Harderwijk. Hij nodigde de gemeenteraad uit om zelf te ervaren hoe lastig het is om in een rolstoel over straat te gaan. Ik was een van de mensen die de uitdaging aanging. Wat een ervaring was dat, dan gaan je ogen wel open.”

Na deze ervaring wil Mazier ook doorpakken, samen met Thijs Melkert (D66) en Wilco Bos (PvdA). Er wordt een motie opgesteld, genaamd ‘Harderwijk gastvrij voor iedereen’, die in september 2019 unaniem wordt aangenomen in de raadsvergadering. De motie vraagt om een viertal acties. De eerste actie is het betrekken van mensen met een fysieke beperking bij alle nieuwe projecten in de openbare ruimte. Daarvoor wordt een werkgroep in het leven groepen: Toegankelijk Harderwijk. De werkgroep bestaat uit drie ervaringsdeskundigen, aangevuld met betrokken ambtenaren en verkeersdeskundigen.

Wilco Mazier

Niet over, maar mét mensen praten

“De werkgroep is betrokken bij alles wat ontwikkeld wordt aan openbare werken”, vertelt Mazier. “Dat werkt goed: ze pakken hun rol serieus op en geven zelf ook aan dat ze zich gehoord voelen. Je kunt makkelijk iets zeggen over mensen of bedenken voor mensen. Maar veel beter is natuurlijk om het samen te doen.”

Als tweede actie wordt er begin 2020 een nulmeting gedaan, waarbij de voorzieningen voor mensen met een fysieke of visuele beperking in kaart worden gebracht. Bartiméus levert daarvoor een rapport over de voorzieningen voor mensen met een visuele beperking. Vanuit deze nulmeting volgen actie drie en vier: een actielijst voor kleine aanpassingen (quick wins) en een actielijst voor grote aanpassingen.

‘Houd de lijn vrij!’-stoeptegels als quick win

Een van de quick wins is het plaatsen van de ‘Houd de lijn vrij!’-stoeptegels. Deze opvallende blauwe stoeptegels zijn een permanente herinnering voor weggebruikers om de geleidelijnen vrij te houden. Mazier stelt samen met Melkert en Bos de motie ‘Houd de lijn vrij!’ op. Op 1 oktober 2020 wordt ook deze motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Harderwijk. De gemeente bestelt 50 ‘Houd de lijn vrij!’-stoeptegels. De eerste stoeptegel is op 30 oktober gelegd. De andere stoeptegels volgen later. In samenwerking met de werkgroep Toegankelijk Harderwijk wordt bepaald wat de beste plek voor de stoeptegels is.

Harderwijk plaatst 'Houd de lijn vrij!'-stoeptegel

Groot draagvlak

Dat de moties ‘Harderwijk gastvrij voor iedereen’ en ‘Houd de lijn vrij!’ beiden unaniem zijn aangenomen, geeft aan dat er een groot draagvlak is. Mazier: “Het is een onderwerp dat door iedereen wordt gesteund. Met de stoeptegel hopen we ook wat meer bekendheid te krijgen en het onderwerp toegankelijkheid nog beter op de agenda te krijgen. Het is namelijk ook een stuk bewustwording. Daar helpt de publiekscampagne van ‘Houd de lijn vrij!’ natuurlijk goed bij.”

Kleine oplossingen met een groot effect

“Het mooiste vind ik dat we hiermee een dagelijks verschil maken voor mensen met een visuele beperking. Dat is waar je het voor doet. Niet alles wat we doen in de gemeenteraad is zichtbaar. Op deze manier breng je het dichtbij de inwoners. En kun je iets veranderen in het leven van mensen. Kleine praktische dingen zijn dat soms, maar met een groot effect.”